វីដេអូ​បង្រៀន

QR Code of Google Map Maker Video Tutorials in Khmer Language

ប្រជុំ​ភាពយន្ត​ស្វ័យ​សិក្សា​អំពី​ការ​ប្រើ Google Mapmaker លើ youtube

ដៅ​ទីតាំង បរិវេណ (ADD NEW :: Add a Place)

គូស​បន្ទាត់ ADD NEW :: Draw a Line

កែសម្រួល​បន្ទាត់ Edit :: Select a Road/Select Road Segments

ហេតុអ្វី​ត្រូវ​ប្រើ​ UNDO

មតិយោបល់

  • សារ​សំខាន់​នៃ​ការ​ទុក​យោបល់ ឆ្លើយតប​នឹង​អ្នក​ពិនិត្យ​ផែនទី

ឈ្មោះ & ពិនិត្យ​កំហុស

  • ការ​សរសេរ​ឈ្មោះ​ភាសា​ខ្មែរ​តាម​សំណូរ​ជា​អង់គ្លេស ឡាតាំង
  • ប្រើ​កម្មវិធី​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ក្នុង Firefox ពិនិត្យ​រក​កំហុស​មុន​រក្សាទុក

ប្រើ​ស្រទាប់​លើ​ផែនទី

រង្វង់មូល (Roundabout/Traffic circle)
Comments