ការប្រកួតដៅផែនទីប្រទេសកម្ពុជា

ការ​ប្រកួត​ដៅ​ផែនទី​ប្រទេស​កម្ពុជា

Cambodia Mapping Competition

១. រង្វាន់(*)

 • លេខ ១ Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus 16GB     ចំនួន ០១
 • លេខ ២ Samsung Galaxy Cooper                       ចំនួន ០១
 • លេខ ៣ External HD 512 GB                            ចំនួន ០១
 • លេខ ៤ T-shirt Google, Cap និង Earphone
 • លេខ ៥, ៦, ៧, ៨ រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ផលិតផល Google
*** អ្នកឈ្នះលេខ ១, ២,៣ និង ទទួលបានការហៅចេញមិនគិតថ្លៃពី Smart Mobile រយះពេល ១ ឆ្នាំ

២. កាលបរិច្ឆេទ និង​ទីកន្លែង

 • ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១៥ តុលា ដល់ ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​ ២០១២ (៤៥ ថ្ងៃ)
 • ពី​ទីកន្លែង​ណា​ក៏​បាន

៣. ហេតុអ្វី?

 • ការ​ចូល​រួម​ដៅ​ផែនទី​នៅ​មាន​តិចតួច និង​ភាគ​ច្រើន​ជា​ភាសាបរទេស 
 • ព័ត៌មាន​សំបូរ​បែប​នៅ​លើ​ផែនទី គឺ​ចូលរួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​និង​លើកតម្កើង វិស័យ ​ទេសចរណ៍​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង 
 • មាន​តែ​អ្នក​ទេ ដែល​ស្គាល់​ទីតាំង​ភូមិសាស្ត្រ​របស់​អ្នក​ច្បាស់ 

៤. ដើម្បីអ្វី?

 • បណ្តុះបណ្តាល​ចំណេះ​​ដឹង​ដៅ​ផែនទី​តាមរយៈ Google Map Maker 
 • ជំរុញ​ការ​ចូលរួម​ដៅ​ផែនទី​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​ពី​សំណាក់​អ្នកប្រើប្រាស់​គ្រប់​មជ្ឈដ្ឋាន 
 • ប្រទេស​យើង​មាន​នូវ​ព័ត៌មាន​ផែនទី​គ្រប់គ្រាន់ និង​មាន​បច្ចុប្បន្នភាព​ពី​ភូមិសាស្ត្រ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​លើ Google Map សំរាប់​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់ប្រទេស និង ពិភពលោក 
 • ដើម្បី​ផែនទី​កម្ពុជា​មាន​ព័ត៌មាន​ទេសចរណ៍​សំបូរ​បែប​ដូច​ជា សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន កន្លែង​កម្សាន្ត ប្រាសាទ​បុរាណ...។ល។

៥. ដោយ​របៀបណា?

៦. លក្ខខ័ណ្ឌ​អ្វី​ខ្លះ?

 • ចេះ​ប្រើប្រាស់ Google Map Maker 
 • មាន​មធ្យោបាយ​ដោយខ្លួនឯង (កុំព្យូទ័រ និង អ៊ីនធឺណិត)· 
 • ត្រូវ​មាន​គណនី Gmail 

៧. ផែនទី​ហ្គូហ្គល Google Maps ជា​អ្វី?

Google Maps ជា​កម្មវិធី បច្ចេកវិទ្យា​ផែនទី​ ដែល​ផ្តល់​ដោយ Google ក្នុង​ដំណោះស្រាយ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង ផែនទី​ភូមិសាស្ត្រ​ក៏​ដូច​ជា​ប្រព័ន្ធ​នាំ​ទិសដៅ ។

៨. កម្មវិធី​ដៅ​ផែនទី​ហ្គូហ្គល Google Map Maker ជា​អ្វី?​

Google Map Maker ជា​កម្មវិធី ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​ដៅ ឬ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព ព័ត៌មាន​ភូមិសាស្ត្រ​នានា នៅ​លើ Google Maps ។
ក្រោយ ការពិនិត្យ និង អនុញ្ញាត ព័ត៌មាន​ទាំង​នោះ​នឹង​លេចឡើង​នៅ​លើ​ផែនទី​របស់ Google ទូទាំង​ពិភពលោក ។

ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​រៀបចំ​ដោយ

PP GTUG

សហការ​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ

Smart Mobile and Google logo

ទំនាក់ទំនង

 • 070 55 27 77
 • 017 28 28 52
 • 015 72 74 75


                                      

(*) យើង​ខ្ញុំ​សូម​រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​រង្វាន់ ដោយ​ជំនួស​ដោយ​រង្វាន់​មាន​តម្លៃ​ប្រហាក់​ប្រហែល ដោយ​ពុំ​មាន​ជូន​ដំណឹង ។
Cambodia Mapping Competition


Comments